Για την πλοήγηση

header image

Βιογραφικό

Λεπτομερείς πληροφορίες για την επαγγελματική μου εμπειρία, την επιστημονική μου κατάρτιση και το ερευνητικό μου έργο παρέχονται στο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.